ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Google Classroom fo Education ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางศิรินทิพย์ สรรพอาษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2564,10:15  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานการศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุปรียา ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2564,16:03  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุปรียา ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2564,14:30  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชารดา ปัญญาพิม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,12:58  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปผลการประเมินและนิเทศก์ติดตามการสอนครูต่างชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชารดา ปัญญาพิม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,12:41  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานอบรม OBEC 2021 WEBINAR
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุปรียา ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2564,20:59  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Google Classroom ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอภิญญา สีเสน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,23:21  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว 30103 ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุปรียา ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,00:48  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ของสพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุปรียา ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,00:46  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : QR code เข้ากลุ่มไลน์ วิชาคณิตเพิ่มเติม ม.1 รหัส ค 212205
ชื่ออาจารย์ : นางมลทิรา แสนเทพ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2564,14:51  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..