กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพิบูลย์ นูวบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0833526261

นายอำนาจ นานอก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 08-1263-7391

นายธารา วรรณเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0922597648
อีเมล์ : tara.ws3311@gmai.com

นายคมกริช สีหานาม
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0973048797
อีเมล์ : khomkrit1992gg@gmail.com

นายวิสิฐศักดิ์ จันตะคุณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
เบอร์โทร : 0883631694
อีเมล์ : Wisitsak2035@hotmail.com

นายสิทธิพล ยอดคำ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0643051027
อีเมล์ : sitiphonyotkham@gmail.com

นายศุภชัย วังคะฮาด
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0652781978
อีเมล์ : aonsupachai777@gmail.com

นายจีราวุธ กุลชาติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0951920358
อีเมล์ : jeerawutbcc@gmail.com