ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียน
ประกาศการสอบ เพื่อคัดห้องเรียน (ห้องปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ประกาศการสอบ เพื่อคัดห้องเรียน (ห้องปกติ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
___________
 

ขั้นตอนในการสอบ

1. ให้นักเรียน ชั้น ม.1 (ห้องปกติ) ทุกคนเข้าสอบออนไลน์ ตามลิ้งค์ Click ที่นี่ [กด]  แบบทดสอบจะสามารถเข้าสอบได้ เมื่อถึงเวลาเท่านั้น

2. สอบใน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564

3. เวลาสอบ 09.00 น - 10.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

4. กรุณาเตรียมเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อกรอกในการเข้าสอบออนไลน์

5. นักเรียน 1 คนสอบเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นการกด "ส่ง" ถือว่าสอบเสร็จสมบูรณ์

 
จุดประสงค์การสอบ

1. จัดห้องเรียนนักเรียนชั้น ม. 1 (ห้องเรียนปกติ)

2. ทดสอบความพร้อมของนักเรียนในการเรียนรูปแบบออนไลน์

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 68 ครั้ง