ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ดนตรีพื้นบ้าน)

ประกาศโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

1. ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(รายวิชาดนตรีพื้นบ้าน) จำนวน 1 อัตรา
2. ระยะเวลาการจ้างทั้งสิ้น 2 เดือน (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
3. อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140.00 บาท
4. รับสมัครในระหว่างวันที่ 20 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
5. สอบคัดเลือก วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
6. คุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร ดังประกาศที่แนบ


โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,10:34   อ่าน 38 ครั้ง