ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
 
 
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
**************************


1. วันที่ลงทะเบียนเรียน

     1.1 ม.ต้น (ม.2 -ม.3)  วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

     1.2 ม.ปลาย (ม.5 -ม.6) วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

2. เวลา 07.30 - 12.00 น.

3. การแต่งกาย : ชุดนักเรียนถูกระเบียบ + สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

4. ค่าลงทะเบียน

     4.1 ม.ต้น (ม.2และ ม.3) = 1,810 (หนึ่งพันแปดร้อยสิบบาท)

     4.2 ม.ปลาย (ม.5และ ม.6) = 1,760 (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท)

     4.3 ม.6/1 (ห้องทวิศึกษา) =4,260 (สี่พันสองร้อยหกสิบบาท)

หมายเหตุ 

     - ค่าลงทะเบียนรวมชุดพละศึกษา จำนวน ชุด (เสื้อ + กางเกง)

 


โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 522 ครั้ง