ภาพกิจกรรม
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "ศิษย์ปัจจุบัน"
ประจำปีการศึกษา 2563

 

      วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ นักเรียน คณะครู บุคลากร และนิสิตฝึกประสบการณ์ทุกคน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "ศิษย์ปัจจุบัน" ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสมทบทุนสร้างหอประชุมอเนกประสงค์
 
รูปภาพเพิ่มเติม CLICK

โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2564,15:29   อ่าน 748 ครั้ง