ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 1/2564
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน
ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการรับนักเรียนใหม่โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2564
ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,20:37   อ่าน 584 ครั้ง