ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
 
เนื่องจากในภาวะโรคระบาด โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มีแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด้วยการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ ตามบริเวณต่างๆ อย่างทั่วถึง
รวมทั้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
และคำนึงถึงหลัก Social Distancing อย่างเคร่งครัด
 
รูปภาพเพิ่มเติม Click
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,15:41   อ่าน 354 ครั้ง