ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องจากในภาวะโรคระบาด โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ มีแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด้วยการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ ตามบริเวณต่างๆ อย่างทั่วถึง
รวมทั้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
และคำนึงถึงหลัก Social Distancing อย่างเคร่งครัด

รูปภาพเพิ่มเติม  Click
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2563,17:39   อ่าน 354 ครั้ง