เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลง มาร์ชโกสุมวิทยาสรรค์
 
คำร้อง – ทำนอง สำเร็จ คำโมง

 
                    โกสุมวิทยาสรรค์        สถาบันทรงเกียรติเกริกไกร

             ศึกษาดียิ่งใหญ่                สร้างวินัยให้บริการ

             สร้างศิษย์ให้เป็นคนดี            งานเกียรติศักดิ์ศรีแกร่งวิชาการ

             สีเทา–แดง คือกล้าหาญ          ฟันฝ่าปัญหาด้วยภูมิปัญญา

             เราเรียนดีประพฤติดีกีฬาเด่น        อยู่ร่มเย็นสามัคคี ร่วมศรัทธา


             ก.ว.ส. ดีเป็นเลิศ แหล่งเกิดวิชา    ชื่อเทา–แดง เลื่องลือชาคู่ชาติไทย
 
             เราคือดอกบัวบานพ้นน้ำ           สีงามกลิ่นหอมชื่นใจ
 
             ดังสัพพัญญูคู่ควรบูชารัตนตรัย       เราภูมิใจในโกสุมวิทยาสรรค์