เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลง มาร์ชโกสุมวิทยาสรรค์
 
คำร้อง – ทำนอง สำเร็จ คำโมง
 
 
            โกสุมวิทยาสรรค์                     สถาบันทรงเกียรติเกริกไกร

        ศึกษาดียิ่งใหญ่                          สร้างวินัยให้บริการ

            สร้างศิษย์ให้เป็นคนดี                  งานเกียรติศักดิ์ศรีแกร่งวิชาการ

        สีเทา – แดง คือกล้าหาญ                  ฟันฝ่าปัญหาด้วยภูมิปัญญา

            เราเรียนดีประพฤติดีกีฬาเด่น              อยู่ร่มเย็นสามัคคี ร่วมศรัทธา

        ก.ว.ส. ดีเป็นเลิศ แหล่งเกิดวิชา             ชื่อเทา – แดง เลื่องลือชาคู่ชาติไทย

            เราคือดอกบัวบานพ้นน้ำ                 สีงามกลิ่นหอมชื่นใจ

        ดังสัพพัญญูคู่ควรบูชารัตนตรัย                 เราภูมิใจในโกสุมวิทยาสรรค์