ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

คติพจน์โรงเรียน
"นตฺถิ ปญญา สมาอาภา"


อักษรย่อชื่อโรงเรียน
ก.ว.ส.


คำขวัญโรงเรียน
"เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น"


ปรัชญาของโรงเรียน
"ศึกษาดี มีวินัย ให้บริการ"


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
"ดอกบัว"


สีประจำโรงเรียน
"สีเทา - แดง"
มีความหมายว่า
"มีความกล้าหาญในการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาโดยอาศัยสติปัญญา"ต้นไม้ประจำโรงเรียน
"ต้นประดู่"